Hunter F Mk.1 / Parameter

Aus Warthunder Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
Flaps max Geschwindigkeit
Kampf IAS (kph / mph)
Take-off IAS (kph / mph)
Landung IAS (kph / mph)
Gefährliche Geschwindigkeiten
Locking-up ~ IAS (kph / mph)
Red Futter 1193/741 IAS (kph / mph)
Zerstörung 1193/741 IAS (kph / mph)